Αναρτήθηκε στις:10-07-20 20:23

Η αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο


Γράφει ο Γιώργος Εμμανουήλ*


Η πανδημία του κορονοϊού σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις προκάλεσε την μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση και ύφεση μετά από εκείνη του 1929. Με βάση τις τωρινές εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι, για το 2020, η παγκόσμια υποχώρηση του ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 3%, στην Ευρωζώνη το 7,5% και στη χώρα μας το 10%.

Οι αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα μας θα είναι εντονότερες στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα, στις μεταφορές και στις εξαγωγές, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της ανεργίας και την μετάπτωση περισσότερων νοικοκυριών σε κατάσταση φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η πανδημία αυτή αποτέλεσε μία ακόμα απόδειξη, όπως άλλωστε και η κλιματική αλλαγή αλλά και η μετανάστευση, ότι τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν από κάθε κράτος χωριστά και απαιτούν κοινή δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στις κρίσιμες αυτές συνθήκες η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να απαντήσει με κοινές πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης και ανάκαμψης των οικονομιών και κοινωνιών της.

Oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διπλασιασμό των πόρων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-27 (από 1% σε 2% του ΑΕΠ της Ένωσης), για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης με κονδύλια 750 δισ. ευρώ, τα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του προγράμματος SURE και η ανάληψη του κόστους δανεισμού κυρίως από τον κοινοτικό προϋπολογισμό με όρους αμοιβαιοποίησης, συνιστούν θετικά βήματα για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών και για την εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ΕΕ.

Διεκδικούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου όπου θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της ΕΕ:

1. Να ενισχυθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διευκόλυνση της κλιματικής μετάβασης και την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τη εδραίωση κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, την ψηφιακή σύγκλιση, την έρευνα και την επιχειρηματική καινοτομία, με παράλληλη διατήρηση του επιπέδου των ενισχύσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

2. Να διευρυνθούν, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ίδιοι πόροι της ΕΕ μέσω ενωσιακής φορολόγησης -μεταξύ άλλων- στα μη ανακυκλούμενα προϊόντα και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στη φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μεγάλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

3. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής για ενισχύσεις 52 δισ. ευρώ στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-27 (20 δισ. μέσω ΕΣΠΑ και 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα οποία 22,5 δισ. σε επιχορηγήσεις και 9,5 δισ. σε χαμηλότοκα δάνεια) αποτελεί σημαντικό βήμα και ευκαιρία για τη χώρα μας.

Για να αξιοποιήσει τους σημαντικούς αυτούς κοινοτικούς πόρους, μεγαλύτερους από κάθε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, για ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη, η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να θέσει ως στόχους:

- Την αποφυγή πελατειακών συμπεριφορών και κερδοσκοπικών πολιτικών και μη αύξηση του δημόσιου χρέους της χώρας μας.

- Την ενσωμάτωση στη δημόσια διοίκηση των αρχών της καλής διακυβέρνησης (αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αξιολόγηση, λογοδοσία, κοινωνική συνοχή).

- Τη στόχευση των πολιτικών προς τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και όχι διασπορά πόρων σε αναποτελεσματικές δράσεις

- Την ενεργή συμμετοχή όλων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων (περιφερειών, ΟΤΑ, οργανώσεων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών) και η δικτύωσή τους με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Επιτροπή Περιφερειών, AREPO, OKE, Copa-Cozeca, European Initiatives and Networks, κλπ).

- Την αξιοκρατική στελέχωση και αυτονομία των διαχειριστικών αρχών μαζί με την τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων υλοποίησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, τη διαφάνεια αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, απαραίτητες προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και διαχειριστικής ικανότητας των δημόσιων θεσμών διαχείρισης και υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων της χώρας μας.

- Την ενδυνάμωση των πολιτικών εξωστρέφειας των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και των θεσμών προς τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο και ηγετικές πρωτοβουλίες με συμμαχίες στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο που θα είναι θετικές για όλους τους συμμετέχοντες.

*O Γιώργος Εμμανουήλ είναι οικονομολόγος, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για την Ομοσπονδία της ΕυρώπηςΑναδημοσίευση από την εφημερίδα Ελευθερία


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ