Αναρτήθηκε στις:13-07-20 11:16

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του έργου IDEA


Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης αλλά και το ρόλο του ενεργού πολίτη σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Αρκετές παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές βεβαιότητες τίθενται σε αμφισβήτηση ενώ μια αδήριτη ανάγκη για δράσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά των ενεργών πολιτών αναδεικνύεται. Δράσεις και πρωτοβουλίες που οφείλουν να αναζητήσουν υποστήριξη πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοδοτικές πηγές αλλά και αξιοποιώντας νέα καινοτόμα εργαλεία και διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του έργου «IDEA: Ανάπτυξη Επενδύσεων και Δράση Ενδυνάμωσης» διοργανώνονται, μια σειρά από τέσσερις (4) σεμιναριακές εκπαιδευτικές δράσεις υπό τον γενικό τίτλο «Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καινοτόμες Πρακτικές για την υποστήριξη Κοινωνικών Επενδύσεων».

Στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου IDEA και θα κατατεθούν μια σειρά από προτάσεις για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε Περιφερειακό Επίπεδο.

Στόχος των εκπαιδευτικών δράσεων εν όψη της Νέας Προγραμματικής περιόδου (2021 – 2027) αλλά και της πρόσθετης χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση για νέες εναλλακτικές μεθόδους, διαδικασίες και εργαλεία υποστήριξης έργων, δράσεων και παρεμβάσεων με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα έχουν συμπληρωματικό περιεχόμενο και θα διοργανωθούν:

• στα Ιωάννινα: 17/07/2020

• στην Άρτα: 18/7/2020

Όλα τα σεμινάρια είναι ανοικτά στο κοινό ενώ για κάθε ένα θα χορηγηθούν διακριτές βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Λόγω των σε ισχύ μέτρων για την αποφυγή νέων κρουσμάτων της πανδημίας ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής στο secretary@stratis.com.gr

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και οι εισηγητές κάθε σεμιναρίου.


Λίγα Λόγια για το Έργο IDEA


Το Έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνο-αλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Kοινωνικών Eπιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επενδύσεων. Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του τρίτου τομέα της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Το Έργο IDEA υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 από το οποίο και χρηματοδοτείται. Το εταιρικό σχήμα του Έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

• Auleda Local Εconomic Development Agency (Αλβανία)

• Δήμος Χειμάρρας (Αλβανία)

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα)

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)

• Δήμος Αρταίων (Ελλάδα).

Υπεύθυνος φορέας για τις δράσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ενώ για τις δράσεις στην περιοχή της Άρτας, ο Δήμος Αρταίων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει οριζόντια επιστημονική τεχνογνωσία και στις δύο περιοχές.

Στο πλαίσιο του έργου, μέσω συμβουλευτικών (capacity building) αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων, υποστηρίζονται δυνητικοί λήπτες κοινωνικών επενδύσεων (Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών, Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κλπ).img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ