Αναρτήθηκε στις:23-09-20 12:10

Ερώτηση Χρ. Γκόκα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος


Αναγκαία η παράταση της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και υποβολής δικαιολογητικώνΟ βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την παράταση που είναι αναγκαίο να δοθεί στη διαδικασία υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών και υποβολής των δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι με βάση το από 15 Σεπτεμβρίου 2020 Δελτίο Τύπου του αρμόδιου Υπουργού δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τα αυθαίρετα και κάθε νέα υπαγωγή από 1η Οκτωβρίου θα επιβαρύνεται κατά 20%. Ένα ακόμα έξοδο που πρόκειται να προστεθεί στον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς τα τελευταία χρόνια κάθε οικογένεια και κάθε πολίτης ξεχωριστά έρχονται αντιμέτωποι με μειώσεις του εισοδήματός τους και αυξήσεις των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο κ. Υπουργός ότι μεγάλες καθυστερήσεις ή και πολλές φορές αδυναμία λειτουργίας παρατηρούνται σε επιτροπές όπως αυτές των αυθαίρετων κατασκευών και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών.

Επίσης το έργο των μηχανικών γίνεται καθημερινά και πιο δύσκολο, καθώς η πλατφόρμα του Τ.Ε.Ε. από το μεγάλο όγκο των υποθέσεων είναι συχνά εκτός λειτουργίας. Επιπλέον οι ορθοφωτοχάρτες που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4495/2017, για τη χρονική περίοδο 2009-2011 δεν είναι διαθέσιμοι για όλη την Ελλάδα, παρά μόνο για το Νομό Αττικής, το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, την Πάρο και την Αντίπαρο.

Ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες, όπως οι Πολεοδομίες, που θα πρέπει να απευθυνθούν οι μηχανικοί υπολειτουργούν, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από το δυσανάλογο φόρτο εργασίας σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων και την πανδημία καθώς τους επιβάλλονται άλλοι ρυθμοί εργασίας.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον κ. Υπουργό αν τελικά προτίθεται να λάβει υπόψη του όλα τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν πολίτες και μηχανικοί και να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των δηλώσεων, μέχρι την αποκατάσταση όλων αυτών των ζητημάτων.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το από 15 Σεπτεμβρίου 2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα, παρόλο που στην παρούσα υγειονομική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία που βιώνει η Ελλάδα, τα προσαυξημένα από την 1η Οκτωβρίου 2020 ποσά τακτοποίησης αυθαιρέτων κατά 20%, δημιουργούν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και δυσκολίες στο σύνολο της κοινωνίας.

Επιπλέον, εκτός του μεγάλου φόρτου αιτημάτων και εργασίας των μηχανικών, της μη σύστασης των επιτροπών των αυθαίρετων κατασκευών, της επιφόρτισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, εκτός των δικών του αρμοδιοτήτων, και με τις αρμοδιότητες της επιτροπής αυθαιρέτων με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταπεξέλθει λόγω μεγάλου όγκου υποθέσεων, όπως και των δυσκολιών της πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε. να ανταποκριθεί λόγω υπερβολικού όγκου δεδομένων σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια, σοβαρά προβλήματα δημιουργεί και το γεγονός ότι τα άρθρα 85 και 87 του νόμου 4495/2017, σύμφωνα με τα οποία «στην ψηφιακή πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών του άρθρου 85, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγονται για όλη την επικράτεια οι αεροφωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση αναφοράς και ελέγχου για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού της αυθαίρετης κατασκευής μέχρι τις 28.7.2011.», εφαρμόζονται μόνο στον Νομό Αττικής, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, στην Πάρο και την Αντίπαρο.

Επειδή λόγω της έλλειψης των ορθοφωτοχαρτών για την περίοδο 2009 – 2011 για όλη την υπόλοιπη επικράτεια έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί να μην ξέρουν εάν μία αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να υπαχθεί στον νόμο ή όχι,

Επειδή σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού οι Υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να προχωρήσει στην υποβολή της υπαγωγής υπολειτουργούν,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να παραταθεί η προθεσμία υπαγωγής δηώσεων των αυθαιρέτων κατασκευών και υποβολής δικαιολογητικών αυτών, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την πλήρη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ορθοφτοχαρτών του άρθρου 85 του ν. 4495/2017;».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ