Αναρτήθηκε στις:25-09-20 11:39

Στην αγορά νέου απορριμματοφόρου προχωρά ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη


Στην αγορά νέου απορριμματοφόρου αξίας 150.000 ευρώ (με δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό), προχωράει ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00.

Στόχος του Δήμου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η σταδιακή οργάνωση της αποκομιδής των απορριμμάτων και της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας από τις υπηρεσίες καθαριότητας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ