Αναρτήθηκε στις:01-03-21 13:58

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΕΔ Ηπείρου


Tην Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος και Δήμαρχοι της Ηπείρου που δεν είναι μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 2 Μαρτίου και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διαμόρφωση τελικών προτάσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ).

3. Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο (αρ. πρωτ. 2607/23.02. 2021) του Δήμου Ζίτσας με θέμα: «Οι συνδέσεις στα έργα αποχέτευσης σε μικρούς οικισμούς να χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.»

5. Προγραμματισμός δράσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο του «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με της μετακινήσεις και την επανέναρξη δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων προς και από τα χωριά του Νομού.

7. Σχετικά με την παράταση της παραχώρησης υλικών που προμηθεύτηκε η Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων (BRIDGE.TRADE, STONE.TRADE, VOL.NET).

8. Κατάθεση Πάγιας Προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

9. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2019.

10.Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2020.

11. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος


Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:


1. Ορισμός εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε συμβούλια και επιτροπές


Η συνεδρίαση θα προβληθεί ζωντανά μέσω YouTube στον παρακάτω σύνδεσμο:


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (02.03.2021)


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ