• Ένσταση ΣΑΣΟΕΕ για ΟΣΔΕ

    Αναρτήθηκε στις:05-03-18 13:00

    Ένσταση κατέθεσαν έξι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων...

    Περισσότερα...