Αναρτήθηκε στις:07-05-21 15:12

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


Συνεδριάζει την Tετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: (Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης)


Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου


Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο.

Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας


1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών.

2. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2021 (αριθμ.3/2021 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής).

3. Εισήγηση για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αίτηση έκδοσης έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση.

4. Έγκριση του με αριθμ. 1/2021 πρωτοκόλλου Επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή άχρηστου υλικού που δεν έχει καμιά αξία.

Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας


5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής: κ. Σιαφάκας Χριστόφορος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης


6. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Νικ. Λιόντου από μέλος της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ορισμός νέου μέλους.

7. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.

8. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων.

Εισηγητής: κ. Μάρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου


9. Επαναφορά προς συζήτηση της αρ. 35/2020 Απόφασης Δ.Σ. «Μετατόπιση περιπτέρου επί της περιφερειακής οδού (ΚΤΕΛ) αρίθμ.3/2020 απόφαση ΕΠΖ», λόγω Ένστασης της Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ.

Εισηγητής: κ. Κωλέτσος Παντελής Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας και Πρασίνου


10.Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου έτους 2020.

Εισηγητής: κ.Χαρακλιάς Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Δημοτικής Αστυνομίας


11.Καθορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου των ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 & 1912-1913 για το έτος 2021.

Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας


12.Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Λάμπρου Κωνσταντίου στη θέση «ΣΙΑΔΙΑ ή ΦΤΕΛΙΑΔΙΑ κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού.

13.Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Αποστολίδης Α.Ε. στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ ΒΙΓΛΑΣ» κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Βίγλας ΔΕ Αμβρακικού.

Εισηγητής: κ.Ζέρβας Κων/νος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων


14. Εξεύρεση χώρου μετεγκατάστασης Ρομά.

15. Ίδρυση νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην περιοχή του Τριγώνου.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ